ศาลยุติธรรมมาเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายให้กับนักเรียน ระดับชั้น ปวช. และนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำปี 2561
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะตัดแต่งทรงผมสไตล์แฟชั่น (ผมหญิง) คะแนนระดับเหรียญทอง ระดับภาค

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสุรินทร์ นวลรอด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายธวัชชัย วิญญัตติกุล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายนริศ แก้วสีนวล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายศรศิลป์ บุญอิ่ม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายชาตรี คงแป้น
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

กิจกรรมล่าสุด ดูกิจกรรมทั้งหมด

25-06-2018
ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561
25-06-2018
ประมวลภาพกิจกรรมไหว้ครูและวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ประจำปี 2561
03-05-2018
ประมวลภาพอาชีวะอาสา บริการชุมชนใน 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ ณ ป้อมตำรวจบ้านนาเดิม ประจำปี 2561
03-05-2018
เรืออากาศโท สมพร ปานดำ ผอ.สอ.สอศ. เยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา (ช่วงเทศกาลสงกรานต์)

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ดูกิจกรรมทั้งหมด

ประมวลภาพผลงานวิชาอาหารว่างไทย (ภาคฤดูร้อน เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูเอกสารทั้งหมด

วันที่
รายการ

รายงานทางการเงิน

สมัครเรียนออนไลน์

e-Learning

วิดีโอแนะนำ ดูทั้งหมด

ข่าววงการศึกษา

หน่วยงานที่เกียวข้อง

เว็บไซต์อาชีวศึกษาจังหวัด