Head lines
  • สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2559 ประเภทวิชาชีพ

วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลองคืการมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับจังหวัด ปี 2560
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะตัดแต่งทรงผมสไตล์แฟชั่น (ผมหญิง) คะแนนระดับเหรียญทอง ระดับภาค

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสุรินทร์ นวลรอด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายธวัชชัย วิญญัตติกุล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายนริศ แก้วสีนวล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายศรศิลป์ บุญอิ่ม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายชาตรี คงแป้น
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

กิจกรรมล่าสุด ดูกิจกรรมทั้งหมด

03-05-2018
ประมวลภาพอาชีวะอาสา บริการชุมชนใน 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ ณ ป้อมตำรวจบ้านนาเดิม ประจำปี 2561
03-05-2018
เรืออากาศโท สมพร ปานดำ ผอ.สอ.สอศ. เยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา (ช่วงเทศกาลสงกรานต์)
06-03-2018
ประมวลภาพการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างกาารจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการ (สถานศึกษาพอเพียง) ประจำปีการศึกษา 2560
27-02-2018
ประมวลภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา 2560

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ดูกิจกรรมทั้งหมด

ประมวลภาพผลงานวิชาอาหารว่างไทย (ภาคฤดูร้อน เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูเอกสารทั้งหมด

วันที่
รายการ

รายงานทางการเงิน

สมัครเรียนออนไลน์

e-Learning

วิดีโอแนะนำ ดูทั้งหมด

ข่าววงการศึกษา

หน่วยงานที่เกียวข้อง

เว็บไซต์อาชีวศึกษาจังหวัด