การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2562

==>หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชางานเชื่อมเหล็กดัด (75 ชม.)
==>หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชางานเชื่อมไฟฟ้า (24 ชม.)
==>หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชางานเชื่อมแก๊ส (24 ชม.)
==>หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาระบบเครื่องยนต์ (75 ชม.)
==>หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาระบบเครื่องล่างรถยนต์ (75 ชม.)
==>หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชางานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบผนัง (75 ชม.)
==>หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาระบบส่งกำลังรถยนต์ (75 ชม.)
==>หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชางานติดตั้งกล้องวงจรปิดและกล้องไอพี (75 ชม.)
==>หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชากระเป๋าผ้าญี่ปุ่น (6 ชม.)
==>หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า (6 ชม.)
==>หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชากระเป๋าผ้าและการตกแต่ง (75 ชม.)
==>หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาการพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่าง (24 ชม.)