ข้อมูลตลาดแรงงาน

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาออกฝึกงาน  

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา เข้าสู่ตลาดแรงงาน

==>>ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 เข้าสู่ตลาดแรงงาน ปี 2563
==>>ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 เข้าสู่ตลาดแรงงาน ปี 2562
==>>ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 เข้าสู่ตลาดแรงงาน ปี 2561
==>>ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 เข้าสู่ตลาดแรงงาน ปี 2560