ดร.ฉันทนา โพธิครูประเสริฐผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานีได้มอบหมายให้นางเกศินี เรียงรุ่งโรจน์ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษานำนักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วม สืบสานประเพณีประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี แห่ผ้าพระธาตุศรีสุราษฎร์ฯ เข้าร่วมแห่ผ้าขึ้นพระธาตุศรีสุราษฎร์ฯ โดยขบวนแห่ผ้าห่มพระธาตุจาก ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน พร้อมกัน ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี และออกเดินทางมายัง พระธาตุศรีสุราษฎร์ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาท่าเพชร อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนชาวสุราษฎร์ธานีได้ร่วมกันสักการะพระธาตุศรีสุราษฎร์ ซึ่งเป็นปูชนียสถานที่สำคัญของจังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นการส่งเสริมประเพณีที่ดีงามของพุทธศาสนิกชน และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฏร์ธานี ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาท่าเพชร #ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1,สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ระดับ1และสาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ประมวลผลคำ)ระดับ1 #ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาภาคใต้2 #ศูนย์ดิจิทัลชุมชน #สถานศึกษารางวัลพระราชทานประเภทการศึกษาวิชาชีพปีการศึกษา2547,2552,2559,2563และประเภทอาชีวศึกษาปีการศึกษา2550 เพิ่มบัญชีทางการเป็นเพื่อนได้ผ่านลิงก์ด้านล่าง https://lin.ee/xXJEgFw www.tiktok.com/@prsrpc www.youtube.com/@srpcchannel9849 www.youtube.com/@srpcproject3677 www.srpc.ac.th Tel.077288360

ติชม

สร้างโดย :


srpc

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ