ดร.ฉันทนา โพธิครูประเสริฐผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานีนายณรงค์ชัย แซ่เตี้ยและนายสมเกียรติ วาดอักษรรองผู้อำนวยการ นางสาวเสมอใจ นวลศรีและนางสาวปิยวรรณ ศรีพลราชครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับธนาคารเกษตรและสหกรณ์จัดโครงการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพลูกค้าพักชำระหนี้ปี 2566 ตามหลักการตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้โดยธนาคารเกษตรและสหกรณ์สาขาสุราษฎร์ธานีจัดอบรมหลักสูตรการทำซาลาเปา น้ำดื่มสมุนไพรและหลักสูตรการขยายพันธุ์พืชและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรสวนพฤกษศาสตร์ ณ หอประชุมปิยะธัมโมวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี #ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1,สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ระดับ1และสาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ประมวลผลคำ)ระดับ1 #ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาภาคใต้2 #ศูนย์ดิจิทัลชุมชน #สถานศึกษารางวัลพระราชทานประเภทการศึกษาวิชาชีพปีการศึกษา2547,2552,2559,2563และประเภทอาชีวศึกษาปีการศึกษา2550 เพิ่มบัญชีทางการเป็นเพื่อนได้ผ่านลิงก์ด้านล่าง https://lin.ee/xXJEgFw www.tiktok.com/@prsrpc www.youtube.com/@srpcchannel9849 www.youtube.com/@srpcproject3677 www.srpc.ac.th Tel.077288360

ติชม

สร้างโดย :


srpc

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ