ดร. ฉันทนา โพธิครูประเสริฐผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้นางสาวปิยวรรณ ศรีพลราชครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการและบุคลากร ศึกษาดูงานกิจกรรมการเปลี่ยนขยะเป็นสวัสดิการโดยการสร้างมูลค่าชองขยะให้เกิดรายได้เพื่อเป็นแนวทางต้นแบบในขบวนการการจัดการขยะรีไซเคิล ดำเนินการโดยธนาคารออมสินภาค16กับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านส้องณ ชุมชนแหลมสัก ม.3 ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ #ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1,สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ระดับ1และสาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ประมวลผลคำ)ระดับ1 #ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาภาคใต้2 #ศูนย์ดิจิทัลชุมชน #สถานศึกษารางวัลพระราชทานประเภทการศึกษาวิชาชีพปีการศึกษา2547,2552,2559,2563และประเภทอาชีวศึกษาปีการศึกษา2550 เพิ่มบัญชีทางการเป็นเพื่อนได้ผ่านลิงก์ด้านล่าง https://lin.ee/xXJEgFw www.tiktok.com/@prsrpc www.youtube.com/@srpcchannel9849 www.youtube.com/@srpcproject3677 www.srpc.ac.th Tel.077288360

ติชม

สร้างโดย :


srpc

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ