ดร.ฉันทนา โพธิครูประเสริฐผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้นางสิริพรรณ หวังอีนรองผู้อำนวยการ นางสาวเสมอใจ นวลศรีและนายเศรษฐกิจ บาลเมืองครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของโรงเรียนบ้านบางใหญ่ระหว่างวันที่ 15- 19 กรกฎาคม 2567 ณห้องประชุมชั้นสองอาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี #ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1,สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ระดับ1และสาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ประมวลผลคำ)ระดับ1 #ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาภาคใต้2 #ศูนย์ดิจิทัลชุมชน #สถานศึกษารางวัลพระราชทานประเภทการศึกษาวิชาชีพปีการศึกษา2547,2552,2559,2563และประเภทอาชีวศึกษาปีการศึกษา2550 เพิ่มบัญชีทางการเป็นเพื่อนได้ผ่านลิงก์ด้านล่าง https://lin.ee/xXJEgFw www.tiktok.com/@prsrpc www.youtube.com/@srpcchannel9849 www.youtube.com/@srpcproject3677 www.srpc.ac.th Tel.077288360

ติชม

สร้างโดย :


srpc

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ