ดร.ฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้ นางสาวเสมอใจ นวลศรี นายเศรษฐกิจ บาลเมือง และนางกรรณิการ์ บัวพา ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมปิยธัมโม วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ภาพข่าว#งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี #ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ระดับ1 #สถานศึกษารางวัลพระราชทานประเภทการศึกษาวิชาชีพปีการศึกษา2547,2552,2559,2563และประเภทอาชีวศึกษาปีการศึกษา2550

ติชม

สร้างโดย :


srpc

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ