ดร.ฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานีและนางสาวเสมอใจ นวลศรีครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4/2566 โดยนายสิรวิชญ์ ธนเศรษฐ์วงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมดอนนก อาคารวิทยบริการและห้องสมุด ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี #งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี #ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1,สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ระดับ1และสาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ประมวลผลคำ)ระดับ1 #ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาภาคใต้2 #ศูนย์ดิจิทัลชุมชน #สถานศึกษารางวัลพระราชทานประเภทการศึกษาวิชาชีพปีการศึกษา2547,2552,2559,2563และประเภทอาชีวศึกษาปีการศึกษา2550

ติชม

สร้างโดย :


srpc

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ