ดร.ฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานีและนางเกศินี เรียงรุ่งโรจน์ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ พล.ต.อ. เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชมผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ทั้งนี้ มีผลงานของนักศึกษาได้รับรางวัลระดับนานาชาติ อาทิ ผลงาน “โอ่งคั่วเมล็ดกาแฟแบบโรตารี่ระบบอัตโนมัติ” ซึ่งกำลังเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวที “Indonesia Inventor Day 2023” (IID 2023) ณ บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ผลงาน “นวัตกรรมเรือไฟฟ้าสำหรับเก็บขยะชายฝั่งทะเลและแนวปะการัง” ได้รับรางวัล Gold Medal (เหรียญทอง) และรางวัล Special Prize on Stage จาก Hong Kong Student Invention Patent Program (Hong Kong Special Award) ในเวที “Japan Design, Idea and Invention Expo” (JDIE 2023) ณ Tokyo AriakeGarden Convention Center, Japan กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น ส่วนของรางวัลระดับชาติ ได้แก่ ผลงาน “เตาอบโอ่งและรมควันปลาเม็งระบบอัตโนมัติ” ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 และผลงาน “นวัตกรรมชุดทำขนม Street food 3 types เพิ่มรายได้แก้ปัญหาความยากจน” ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับอาชีวศึกษา กลุ่มอาหาร จากการประกวดจัดแสดงนิทรรศการและจำหน่ายงานวิจัยและนวัตกรรม ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2566 ภายใต้โครงการ “Thailand New Gen Inventors Award 2023 (I-New Gen Award 2023) เป็นต้น และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน และติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบาย ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

ติชม

สร้างโดย :


srpc

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ