ดร.ฉันทนา โพธิครูประเสริฐผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี นางสิริพรรณ หวังอีน นายสมเกียรติ วาดอักษรและ นายณรงค์ชัย แซ่เตี้ยรองผู้อำนวยการพร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567”ระหว่างวันที่12-15พฤศจิกายน 2566โดยมีเรืออากาศโทสมพร ปานดำมอบเกียรติบัตรให้สถานศึกษาที่เข้าร่วม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร #ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1,สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ระดับ1และสาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ประมวลผลคำ)ระดับ1 #ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาภาคใต้2 #ศูนย์ดิจิทัลชุมชน #สถานศึกษารางวัลพระราชทานประเภทการศึกษาวิชาชีพปีการศึกษา2547,2552,2559,2563และประเภทอาชีวศึกษาปีการศึกษา2550 เพิ่มบัญชีทางการเป็นเพื่อนได้ผ่านลิงก์ด้านล่าง https://lin.ee/xXJEgFw www.tiktok.com/@prsrpc www.youtube.com/@srpcchannel9849 www.youtube.com/@srpcproject3677 www.srpc.ac.th Tel.077288360

ติชม

สร้างโดย :


srpc

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ