ดร.ฉันทนา โพธิครูประเสริฐผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี นางสิริพรรณ หวังอีน นายสมเกียรติ วาดอักษรและ นายณรงค์ชัย แซ่เตี้ยรองผู้อำนวยการพร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม การประชุมหารือแนวทางการวิจัยและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา ร่วมกับธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยมีนายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธาน ณ สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพฯ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมการหารือแนวทางการวิจัยและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมมือกับธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้แก่เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ Anywhere Anytime, Credit Bank และ Skill Certificate การบริหารจัดการที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา นโยบายการจัดการอาชีวศึกษากับต่างประเทศ แนวทางความร่วมมือกับธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ Anywhere Anytime รวมทั้งแพลตฟอร์มการบริหารกำลังคนอาชีวศึกษา เพื่อยกระดับของการจัดการอาชีวศึกษาและแบ่งปันองค์ความรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เป็นผู้จัดเตรียมและประสานกับคณะผู้แทนจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งจะเข้าพบนายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2566 และร่วมศึกษาดูงานที่สถานศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีและ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ #ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1,สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ระดับ1และสาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ประมวลผลคำ)ระดับ1 #ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาภาคใต้2 #ศูนย์ดิจิทัลชุมชน #สถานศึกษารางวัลพระราชทานประเภทการศึกษาวิชาชีพปีการศึกษา2547,2552,2559,2563และประเภทอาชีวศึกษาปีการศึกษา2550 เพิ่มบัญชีทางการเป็นเพื่อนได้ผ่านลิงก์ด้านล่าง https://lin.ee/xXJEgFw www.tiktok.com/@prsrpc www.youtube.com/@srpcchannel9849 www.youtube.com/@srpcproject3677 www.srpc.ac.th Tel.077288360

ติชม

สร้างโดย :


srpc

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ