ดูผลการเรียนออนไลน์

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT และ ITA

กิจกรรม

ทำไมต้องเรียน 'สารพัดช่างสุราษฎร์'

 

 

 

>>>ติดต่อ<<<

วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี

เลขที่ 392 หมู่ 4 ถนนชนเกษม  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000

โทร 0-7728-8360  โทรสาร 0-7728-7577

facebook..ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี

E-mail ... suratpoly@hotmail.com